Tag: diệt muỗi

Diệt muỗi

Diệt muỗi chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Cần sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, kết hợp lại để đạt hiệu quả cao nhất. an toàn nhất đối với con người, môi trường và vật nuôi bên cạnh.

Cách phương pháp tiêu diệt loài muỗi:

  • Bằng hóa chất: phun thuốc vào môi trường sống của muỗi, nhang muỗi.
  • Bằng bẫy điện: vợt muỗi. đèn dụ muỗi

Các phương pháp kiểm soát muỗi:

  • Vệ sinh môi trường sạch sẽ, không để nước đọng. tránh để muỗi có nơi đẻ.
  • Ngủ mùng, mền có tẩm hóa chất xua đuổi muỗi.
  • phun hóa chất xua đuổi muỗi vào những nơi muỗi hay trú ngụ.
  • nuôi thiên địch như thằn lằn, dơi dơi, ếch…
  • sử dụng các loại cửa lưới chống muỗi.
  • máy phát sóng đuổi muỗi và các loại côn trùng khác.

Diệt muỗi và bọ gậy

DIỆT MUỖI

DIỆT MUỖI và CÔN TRÙNG