Tag: phòng chống mối

Phòng chống mối là gì?

Phòng chống mối được định nghĩa như sau:

  • Phòng chống mối là việc ngăn chặn không cho mối tấn công vào những thứ cần được bảo quản. Ví dụ như: nhà ở, đê điều, các kết cấu gỗ….
  • Không cho phép mối làm tổ, sinh sản và phát triển tại những nơi chúng ta cần kiểm soát.

Các phương pháp phòng chống mối phổ biến nhất hiện nay gồm có:

  • Xử dụng dung dịch chống mối. Dung dịch này kết hợp với keo đất sau khi được phun, tưới xuống đất. Tạo thành 1 lớp màng hóa chất, không cho mối đi qua màng này.
  • Xử dụng bột chống mối. Bột này được rải xuống nền, móng công trình, cũng có tác dụng tạo màng chống mối. ưu điểm của phương pháp này là dễ thi công. Nhược điểm là thời gian tồn tại của hóa chất không được lâu dài.
  • Đào hào chống mối xung quanh công trình.
phòng chống mối q1

PHÒNG CHỐNG MỐI QUẬN 1

phòng chống mối

PHÒNG CHỐNG MỐI

Diệt mối tại quận 5