Tag: diệt mối hiệu quả

Diệt mối hiệu quả thấy ngay bằng phương pháp hóa sinh. Làm cho mối thợ mắc bệnh sau đó lây lan cho mối chúa để diệt tận gốc tổ mối.

Quá trình diệt mối tận gốc bằng phương pháp này trai qua ba bước sau:

Bước 1: Nhử mối.

  • Xác định vị trí đặt hộp nhử mối chính xác để công việc diệt mối hiệu quả cao nhất.
  • Dùng hộp nhử mối chuyên dùng, đặt vào các điểm mối đang phá hoại.
  • Giữ nguyên vị trí hộp nhử trong vòng từ 14 đến 17 ngày.

Bước 2: Xử lý thuốc diệt mối lan truyền.

  • Kiểm tra thấy số lượng mối trong hộp nhử đủ tiêu chuẩn.
  • Khui hộp nhử, phun thuốc an truyền cho dính lên người con mối.
  • Thực hiện nhẹ tay, tránh làm chết mối.
  • Không xử lý thuốc vào lúc trời đang mưa.

Bước 3: Kiểm tra kết quả.

  • Khui các điểm mối phá hoại nhưng không đặt hộp nhử để khẳng định kết quả.
  • điểm kiểm tra có thể cách điểm đặt hộp ít nhất 1 mét.
vòng đời loại mối

LOÀI MỐI